HIR-SAT 2000 Kft.

Kedvezmény igénylő űrlap a HIR-SAT 2000 Kft. ügyfelei részére.

Tisztelt Ügyfelünk!

501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről alapján az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézményben digitális munkarendben részt vevő diákok és családjaik, illetve az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézményben digitális munkarendben tanító pedagógusok – igényük bejelentése esetén – ingyenes helyhez között internetszolgáltatásban részesülnek 2021. március hónapra vonatkozóan.

Mivel a 2021. április hónapjában kibocsátásra kerülő számlában fogjuk szerepeltetni a 30 napra biztosított kedvezményt, azt csak úgy kaphatja meg, ha igényét 2021. március 10-29. között jelen felületen jelzi számunkra. A kedvezményre való jelentkezéshez szüksége lesz az oktatási azonosítójára. Az oktatási azonosító tanuló esetén a diákigazolványon, pedagógus esetén a pedagógus igazolványon található.

Amennyiben igényét már korábban a családban lévő középiskolás tanuló miatt leadta, úgy jelenleg nincs ezzel további teendője.

Középiskolások részére a kedvezmény visszamenőleges hatályú igénylésére is van lehetőség, ha a korábbi hónapok kedvezményéről lemaradt. Ha ezzel szeretne élni töltse ki újra az űrlapot és jelölje ez iránti igényét!

Amennyiben ön jogosult a kedvezményre, kérem adja meg azalábbi adatokat:

Kérjük, hogy az adatokat körültekintően adja meg, hiányosan vagy téves adatokkal beküldött adatlapot nem áll módunkban feldolgozni!

Az ügyfélszámát a számláján megtalálja.
Itt a szerződő fél nevét kell megadni, a számlán a vevő neve.
Ide azt a címet kell írni, ahol a helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe veszi, ami után a 30 nap kedvezményt meg szeretné kapni
Kérjük adja meg az email címét.
Kérjük, adja meg, hogy milyen telefonszámon tudunk Önnel kapcsolatba lépni
Kérjük adja meg annak az oktatásban résztvevő diák vagy a digitális munkarendben részt vevő pedagógus nevét, aki miatt jogosult a kedvezményre.
Kérjük adja meg az oktatási intézmény nevét és azt, hogy az melyik településen található.
Kérjük adja meg az alap, vagy középfokú oktatásban részt vevő diák, vagy a digitális munkarendben dolgozó pedagógus oktatási azonosítóját.
A digitális munkarendű középfokú oktatásban résztvevők visszamenőlegesen is jóváírható kedvezményben részesülhetnek.

 

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

  1. Kezelt személyes adatok HIR-SAT 2000 Kft., mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül:
    • tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti neve
    • tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám).
    • tanulóval/pedagógus-oktatóval tanulói/munkavállalói viszonyban lévő intézmény neve.
  2. Adatkezelés célja az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény teljesítése
  3. Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet)
  4. Adatkategória célzott törlési ideje Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését követő 8 év.